รวบม้ากดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงสร้างความเสียหายกว่า13ล้านบาทกรอบ powerpoint

รวบม้ากดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงสร้างความเสียหายกว่า13ล้านบาทกรอบ powerpoint

รวบม้ากดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงสร้างความเสียหายกว่า13ล้านบาท【กรอบ powerpoint】: